OFERTA

Mapy
 • mapy do celów projektowych (w wersji analogowej i numerycznej)
 • mapy sytuacyjno-wysokościowe
 • mapy zasadnicze
 • mapy dla potrzeb planowania zagospodarowania przestrzennego
 • mapy jednostkowe

Geodezyjna obsługa inwestycji
 • tyczenie osi i wskaźników budynków i budowli
 • tyczenie dla robót ziemnych
 • obliczanie mas ziemnych
 • niwelacje terenu
 • zakładanie reperów roboczych
 • pomiary kontrolne
 • pomiary powykonawcze

Pomiary powykonawcze
 • pomiary powykonawcze budynków i budowli i uzbrojenia podziemnego do celów odbioru budowlanego
 • pomiary powykonawcze uzbrojenia podziemnego i naziemnego
 • pomiary inwentaryzacyjne urządzeń podziemnych (zasypanych)
 • pomiary budowli przemysłowych
Projekty drogowe
 • mapy do celów projektowych
 • numeryczny model terenu
 • wyodrębnianie nieruchomości pod drogi
 • przygotowanie dokumentacji geodezyjnej

Dodatkowe prace geodezyjno-kartograficzne
 • skanowanie i kalibracja map
 • wektoryzacja obrazów rastrowych
 • opracowanie map wektorowych
 • plotowanie map

Jeśli chcesz się dowiedzieć jaki bedzie koszt przeprowadzenia prac skontaktuj się z nami! Przygotujemy dokładny kosztorys!